Vandaag is vrijdag 27 januari  

categorie categorie Conferentie
conferentie
wanneerzondag 5 februari t/m vrijdag 12 mei    Evangelie van 2023-02-05
 titelBespreking continentale fase Synode 2023-2024
beschrijving

De Bisschoppensynode is ‘een proces waarin het hele volk van God ge­roe­pen is om samen op weg te gaan naar datgene wat de Heilige Geest het helpt te on­der­schei­den als de wil van de Heer voor zijn Kerk’, aldus het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode

Het proces van deze bis­schop­pen­synode begon in 2021 in de lokale Kerken, de bis­dom­men. Deze koppel­den hierover per kerk­pro­vin­cie terug aan het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode. De kerk­pro­vin­cies ont­van­gen nog een continentale tekst van het Se­cre­ta­riaat om per continent te bespreken. In Europa gebeurt dit in Praag (Tsjechië) van 5 tot 12 februari. De organi­sa­tie van deze continentale ont­moe­ting is in han­den van de Raad van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE).

info
locatie
plaatsPraag
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl