Vandaag is zondag 23 juni  

categorie categorie processie
processie
wanneerzondag 30 april 2023    Evangelie van 2023-04-30
begintijd19:00 uur
 titelBidtocht Zoete Moeder ’s-Hertogenbosch
beschrijving

Ook in 2023 is wordt het beeld van Maria weer meegevoerd tijdens de bidtocht door de straten van de binnenstad van Den Bosch. Maar anders dan de afgelopen jaren is de bidtocht niet op Moederdag maar bij de opening van de meimaand op 30 april. Er is dan om 19.00 uur eerst een korte gebedsdienst in de Sint-Jan, waarna de tocht rond 19.30 uur zal beginnen. De bidtocht volgt de gebruikelijke route. Rond 20.15 uur wordt de stoet terugverwacht in de kathedraal.

In de bidtocht wordt het beeld van Maria, de Zoete Moeder, meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Naast de bisschop van ‘s-Hertogenbosch en de plebaan van de Sint-Jan lopen in de bidtocht priesters, diakens, kanunniken en acolieten mee.

Het Bossche gilde De Oude Schuts en de Stadspijpers maken ruim baan voor de stoet. Recent is ook de oude traditie van het musicerend meelopen door de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch weer opgepakt. Ook broederschappen uit ’s-Hertogenbosch en van elders worden uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast nemen ook ridderordes uit Nederland deel aan de bidtocht. Het koor verbonden aan de Sint-Jan, de Schola Cantorum, loopt al zingend mee.

De bidtocht wordt georganiseerd door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. De Broederschap richt zich op de Mariaverering in ’s-Hertogenbosch. Behalve voor de organisatie van de bidtocht, is de Broederschap verantwoordelijk voor de verzorging van de Mariakapel en het beeld van Maria. Daarnaast verzorgt de Broederschap in de meimaand samen met de parochie alle vieringen in de Sint-Jan op zaterdag en zondag, waarbij aan de vieringen medewerking wordt verleend door het vaste koor van de kathedraal, de Schola Cantorum, en daarnaast door vele gildes en gastkoren uit de regio.

De Mariaomgang in ’s-Hertogenbosch kent een lange geschiedenis. Een legende uit de Middeleeuwen vertelt dat Maria, gedurende de dagen van de pest, de stad in de 14e eeuw in een stormachtige nacht doorkruiste. De volgende morgen was iedereen genezen in de straten die Maria had bewandeld. Volgens de legende stond het beeld van de Zoete Moeder daarna zoals altijd weer op haar plaats, maar de voeten en de zoom van haar kleed waren met slijk en straatvuil bedekt en getuigden daarmee van haar nachtelijke tocht. Uit dankbaarheid zou men besloten hebben om jaarlijks een Plechtige Ommegang te houden door de straten die Zij, zegenend en genezend, had bewandeld. In de middeleeuwen groeide de processie uit tot een echt volksfeest, waar alle ambachtsgilden aan deelnamen. De bidtocht is sinds de 14e eeuw bij de Bosschenaren bekend als de tocht van de Maria ommegang. En jaarlijks trekt de bidtocht nog steeds veel belangstellenden naar de stad.

(foto: Wim Koopman)

-------------

De Bidtocht met de Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch is verplaatst van 14 mei naar 30 april 2023.

info

www.zoetelievevrouw.nl

locatieSint-Janskathedraal, Torenstraat 16
plaatsDen Bosch (Noord-Brabant)
postcode52
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl