Vandaag is woensdag 21 februari  

categorie categorie Conferentie
conferentie
De Tiltenberg
(Tiltenberg)

De Tiltenberg

Website E-mail

Vormingscentrum van het Bisdom van Haarlem-Amsterdam

De Tiltenberg
Zilkerduinweg 375
2114 AM  Vogelenzang

(0252) 345 345

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervrijdag 23 oktober 2009    Evangelie van 2009-10-23
begintijd12:30 uur
eindtijd16:30 uur
 titelStudiemiddag 'De kracht van het gezin'
beschrijving

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit voor haar tweede studiemiddag ‘De kracht van het gezin’ op 23 oktober 2009.

Het gezin is weer onderwerp van discussie. Een mooi moment om vanuit de katholieke sociale leer een blik te werpen op de positie van het gezin in Nederland.

Gezinsnota
In 2008 publiceerde de Minister voor Jeugd en Gezin de Nota Gezinsbeleid met de titel ‘De Kracht van het Gezin’. Deze nota is een uitvloeisel van het streven van het kabinet om Nederland gezinsvriendelijker te maken. Dit hangt samen met de doelstelling van het kabinet om te investeren in sociale samenhang.

De nota is te downloaden op www.jeugdengezin.nl/kamerstukken/2008/nota-gezinsbeleid-2008.asp

Gezin nu
Het is duidelijk dat deze thematiek heel veel vragen oproept. Om maar enkele te noemen: wat is er maatschappelijk de afgelopen decennia veranderd met betrekking tot het gezin en welke consequenties heeft dit? Wat is een gezin, wat is de relatie hiervan tot andere samenlevingsverbanden?

Een andere vraag is hoe tegenwoordig wordt omgegaan  met de spanningsvolle relatie van werk en gezin.  En hoe kan de kracht van gezinnen worden versterkt?

Bij dit alles doet zich de vraag voor wat de rol van de overheid hierbij is.

Katholiek geluid in maatschappelijk debat
De studiemiddag neemt de gezinsnota van minister Rouvoet als vertrekpunt en beoogt een substantiële bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over het gezin. Wat betreft het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) wordt het tijd dat katholieken van zich laten horen in de Nederlandse samenleving. Het Centrum is van mening dat het katholieke geluid rondom het gezinsthema vernieuwend is en in een belangrijke behoefte voorziet. 

Wie, wat, waar, wanneer en hoe
De studiemiddag wordt georganiseerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk, verbonden aan het opleidingsinstituut ‘De Tiltenberg’ van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Uitgenodigd zijn allen die zich door de thematiek aangesproken voelen.

Wanneer: 23 oktober 2009
Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 Vogelenzang
Tijd: 12.30-16.30uur
Entree: Toegang gratis; Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Aanmelden: (verplicht) vóór 20 oktober

info

(0252) 345 345
mkarsten@tiltenberg.org
www.tiltenberg.org
www.cslk.nl

organisatieDe Tiltenberg
locatieDe Tiltenberg, Zilkerduinweg 375
plaatsVogelenzang (Noord-Holland)
postcode21
bisdomHaarlem-Amsterdam
doelgroepGezin Gezin
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl