Vandaag is woensdag 21 februari  

categorie categorie Bezinning
bezinning
Kinderen bidden voor Kinderen
(KBVK)

Kinderen bidden voor Kinderen

Website E-mail

Programma’s en materialen om kinderen te leren bidden voor kinderen die ziek zijn of die om andere reden gebed extra nodig hebben. Vaak in combinatie met kinderactiviteiten met kaarten maken voor deze kinderen.

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerwoensdag 13 februari t/m vrijdag 29 maart 2013    Evangelie van 2013-02-13
(Aswoensdag)
 titelKinderen geven aan Kinderen
beschrijving

Op Aswoensdag, 13 februari, gaat het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen van start. In de Lambertusparochie wordt op deze bijzondere avond om 18:30 uur een speciale aswoensdagviering gehouden voor kinderen.

In deze viering zullen de aanwezigen uitleg krijgen over het askruisje en de 40-dagentijd en kunnen zij het askruisje ontvangen. Aansluitend aan deze viering, wordt het Vastenproject “Kinderen geven aan Kinderen” toegelicht. Wij leggen de kinderen uit hoe we in deze voorbereidingstijd op Pasen, wat meer open kunnen staan voor God en de medemens. We willen meer oog hebben voor onze naasten en wat meer bidden. Dit komt samen in dit project: een goed gevulde doos geven aan een kind dat het niet zo goed heeft en voor hem of haar een Onze Vader bidden.

Helaas zijn er overal mensen die het niet zo goed hebben. Kinderen ver weg in ontwikkelingslanden, maar ook kinderen dichtbij, zoals hier in Rotterdam–Pendrecht, een zogenaamde “Vogelaarwijk”. Hier wonen kinderen die wel extra steun kunnen gebruiken en wij vragen daarom aan onze Lambertuskinderen:
Wil jij deze kinderen helpen?

Stichting “Sonshine”
De werkgroep kinderactiviteiten heeft hiervoor contact met de stichting “Sonshine”. Sonshine is al meer dan 10 jaar actief op het gebied van jeugdwerk en maatschappelijk werk in achterstandswijken.

De vrijwilligers van deze stichting zetten zich in voor het welzijn van deze kinderen, in woord en daad naar het voorbeeld van Jezus. Zij ondersteunen dit project van harte en dragen er zorg voor dat elke doos van een Lambertuskind terechtkomt bij het `Sonshine´ kind voor wie deze bestemd is. - www.sonshine.nl

Aanmelden en informatie
In de Kids-info, het maandelijkse informatiebulletin voor de Lambertuskinderen, zit een aanmeldformulier. Lever dit in bij het parochiesecretariaat of meld aan via de website. U krijgt dan gegevens van het kind voor wie uw kind(eren) een doos kunnen vullen: jongen of meisje, leeftijd en voornaam. Bij deze gegevens worden ook suggesties gegeven waar dit specifieke kind blij mee zou zijn. Zo heeft uw kind een beter idee welke spulletjes leuk en nuttig kunnen zijn voor dit kind.

Kinderen bidden voor Kinderen
Net als bij de Adventsactie, zie hierboven, vragen wij deelnemende kinderen nu om minstens 1 keer een Onze Vader voor het ontvangende kind te bidden.

Je kunt natuurlijk ook de kinderrozenkrans bidden, klik maar op de afbeelding van Kinderen bidden voor Kinderen, daar vind je ook de digitale rozenkrans. Hierbij kan je kiezen hoeveel kraaltjes je wilt gaan bidden, welke geheimen je wilt lezen en de mooie plaatjes die daarbij horen. Ook kan je daar namen zien van zieke kinderen, kijk maar bij ‘bid voor een kind’. Zo worden diaconie en gebed wederom op een mooie manier met elkaar verbonden.

Inleveren
Lever de doos uiterlijk in op Palmzondag 24 maart. De dozen zullen op Goede Vrijdag, 29 maart, na de Kruisweg voor Kinderen om 10 uur, aan de stichting “Sonshine” worden aangeboden. We hopen dat veel kinderen op deze concrete manier iets willen doen voor kinderen zo dichtbij die het heel wat minder hebben.

info

lambertuskerk-rotterdam.nl/vastenproject-kinderen-geven-aan-kinderen.html

organisatieKinderen bidden voor Kinderen
locatieLambertusparochie
plaatsRotterdam (Zuid-Holland)
postcode30
bisdomRotterdam
doelgroepJeugd en Jongeren Jeugd en Jongeren
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl