Vandaag is vrijdag 14 juni  

categorie categorie Kerkelijk jaar
kerkjaar
wanneerzondag 2 april 2023    Evangelie van 2023-04-02
(Palmzondag)
 titelPalmzondag
beschrijving

Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen.

Met Palmzondag begint de Goede Week; de benaming Goede Week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd.
De Goede Week is de laatste week van de veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen.

Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem op Palmzondag.

Het lijdensverhaal van Christus staat centraal deze week, maar daarmee eindigt het niet. Jezus sterft vrijwillig op het Kruis. Zo zal Hij de weg vrijmaken naar het eeuwig leven bij God voor allen die in Hem geloven.

Het Paastriduüm van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer begint met de avondmis van  Witte Donderdag; dan vieren wij de instelling van de Heilige Eucharistie.

Op  Goede Vrijdag gedenken wij het sterven van Onze Heer Jezus Christus; de Kruisweg wordt dan gebeden en er is een Kruisverering.
Deze dag is een vasten- en onthoudingsdag.

Paaszaterdag (Stille zaterdag) is de rustdag tussen dood en opstanding; op deze dag blijft het ‘stil’ in de kerk; ’s avonds is er dan de Paaswake.

info
locatie
plaats
doelgroep

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl