Vandaag is dinsdag 9 maart  

categorie categorie Cursus
cursus
Jong Katholiek

Jong Katholiek

Website E-mail

Postbus 13049
3507 LA  Utrecht

(030) - 232 69 23

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervanaf vrijdag 19 februari    Evangelie van 2021-02-19
begintijd15:30 uur
eindtijd17:00 uur
 titelWebinar - (Over)leven als christen
beschrijving

(Over)leven als een Christen met St. Augustinus
Algemene inleiding op het onderwerp, Augustinus’ leven en zijn Belijdenissen

In deze tijden van toenemende onzekerheid is er sterke behoefte aan bezinning op de betekenis van ons leven. Juist in het persoonlijke leven van de moderne (jong)volwassene ontstaat het groeiende verlangen om op zoek te gaan naar antwoorden op de belangrijke vragen in het leven. In deze cursusreeks zullen we een aantal kernachtige vragen van het (christelijke) leven diepzinnig behandelen:

Waartoe leven we? Wat is een goed leven? Welke rol speelt Christus in ons leven? We laten ons daarbij (bege)leiden door één van de grootste Kerkvaders en denkers aller tijden: Sint Augustinus, bisschop van Hippo (354-430). Elke bijeenkomst zullen we aan de hand van een selectie passages uit zijn beroemde Belijdenissen interactief nadenken over een aantal christelijke kernvragen in eigentijdse context.

De cursus is GRATIS, duurt anderhalf uur en wordt gegeven vanaf 19 februari 2021 op negen achtereenvolgende vrijdagmiddagen van 15.30-17.00 uur.

Programma

  We leiden de kernvragen in a.h.v. een schets van Augustinus’ leven en enkele passages uit Boek I; daarna discussie over de betekenis van de passages.
 1. Wat is lijden? Over zonde, lijden en verleidingen.
  We werken het begrip ‘lijden’ uit. Wat is de verhouding tussen zonde en lijden? Hoe kunnen wij ons behoeden voor de overvloed aan verleidingen in onze wereld? (passages uit bk. III-V).
 2. Wat is naastenliefde? Over naastenliefde, heiligen en Gods genade.
 3. We behandelen de deugd van naastenliefde a.h.v. de invloed van heiligen op Augustinus
 4. (m.n. St. Ambrosius en St. Monica) en vertalen deze naar een moderne context (passages uit bk. V-VI)
 5. Wat betekent ‘bekering’? Over bekering, gebed, aanbidding.
  Waarom is bidden onderdeel van het (geloofs)leven? Hoe helpt het gebed om onze relatie met God te verbeteren? Waarom is gebed noodzakelijk om een band te scheppen met God en is het niet voldoende om Hem intellectueel, op eigen kracht op te sporen? (passages uit bk. VII; IX)
 6. Wat is de rol van overtuigingen en emoties in ons (geloofs)leven? Over rationaliteit, emoties en geloof.
  Kunnen wij God aantreffen in het dagelijkse leven? Vinden wij Hem in onszelf, d.w.z. in ons emotionele leven of onze overpeinzingen? Of in onze herinneringen? (passages uit bk. X)
 7. Wat is het Woord, dat Jezus is? Over Waarheid, het offer van Christus en Sacramenten.
  Hoe helpt Jezus ons om ons te verenigen met God? Waarom wordt hij de ‘Bemiddelaar’ genoemd tussen de mens en God de Vader? Waartoe dienen de Sacramenten die van Hem ontvangen hebben? (passages uit bk. X)
 8. Wat is het nut van Bijbelstudie? Over exegese, contemplatie en het Woord.
  Hoe kan je een getrouwe en serieuze Bijbelstudie aanzetten zonder weggeleid te worden van het Woord van God of het gezag van de Kerk aan te tasten? Waar zoeken we naar als we het Oude Testament lezen. Praktische voorbeelden a.h.v. Augustinus’ eigen exegese (bk. XI-XIII)

Martijn Wezenbeek
Martijn J.A.M. Wezenbeek behaalde zijn MA Wijsbegeerte en BA Archeologie aan de Universiteit van Leiden. Hij specialiseert zich in de (katholieke) fenomenologie en de wijsgerige antropologie van vroege Kerkvaders. Momenteel is hij leraar in opleiding bij Stichting Landmerk, waar hij colleges verzorgt in de retorica, politieke filosofie en ethiek, en is tevens werkzaam als redactie-assistent bij de vertaling van een boekenreeks van de katholieke filosoof Josef Pieper.

info

jongkatholiek.nl/agenda/webinar-over-leven-als-christen

organisatieJong Katholiek
locatieOnline
plaatsNederland
doelgroepJeugd en Jongeren Jeugd en Jongeren

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl