Vandaag is vrijdag 9 juni  

categorie categorie Festiviteit
festiviteit
Bisdom Rotterdam
(B Rotterdam)

Bisdom Rotterdam

Website E-mail

Bisdombureau
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam

tel (010) 281 51 71

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzaterdag 25 juni 2022    Evangelie van 2022-06-25
(Onbevlekt Hart van Maria)
begintijd10:00 uur
eindtijd16:00 uur
 titelMisdienaarsdag - Rotterdam
beschrijving

Alle misdienaars en acolieten die actief zijn in het bisdom Rotterdam worden uitgenodigd voor een jaarlijkse misdienaarsdag. Dit is een inspirerende en inhoudelijke dag. Aan het eind van de dag vier je samen de eucharistie. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in deze eucharistieviering.

Je bent van harte uitgenodigd voor de misdienaarsdag op 25 juni. Deze vindt plaats in en rond de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194 - Den Haag.

Aanmelding is nodig en kan t/m 14 juni via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

Tijdens de dag gaan de misdienaars onder meer op speurtocht door de kerk. Voor de oudere misdienaars en acolieten is er een apart programma. Ook aan de begeleiders wordt gedacht. Voor hen wordt een workshop/catechese over een inhoudelijk onderwerp aangeboden.

Programma

9.30 uur Inloop

10.00 uur Start programma

10.30 uur

  • Voor de jongsten een speurtocht door de kerk
  • Voor de tieners een speurtocht (onder begeleiding) door het centrum van Den Haag richting het stadsklooster van St. Jan
  • Voor de acolieten in de sacristie een workshop over de betekenis en functie van diverse liturgische voorwerpen en paramenten
  • Voor de begeleiders van de misdienaarsgroepen in de pastorie een workshop over de didactiek, methodiek en didactische leermiddelen in de vorming van (aspirant) misdienaars en acolieten.

12.00 uur Lunch (wordt verzorgd)

13.00 uur

  • Voor de jongsten een praktijkles in de kerk; hoe ben ik een goede misdienaar?
  • Voor de tieners een quiz op de galerij
  • Voor de acolieten en begeleiders; catechese door de bisschop

14.15 uur Pauze

14.45 uur Eucharistieviering met bisschop Van den Henden en m.m.v. kinderkoor “De Vrolijke Noot” uit Katwijk onder leiding van Astrid Bol en begeleiding van Niek van der Meij.

15.45 uur Afsluiting

Tijdens de eucharistieviering draagt iedere misdienaar of acoliet haar of zijn eigen liturgische kleding met de singel in de kleur groen. Een aantal van hen wordt vooraf gevraagd te assisteren tijdens de viering, de anderen zitten in de kerk. U wordt verzocht deze kleding zelf mee te nemen én per parochie of deelnemer goed te verpakken, voorzien van parochienaam en -kerk. De kleding kunt u bij binnenkomst op een voor u gereserveerde plaats neerleggen.

info

pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/misdienaarsdag-2022

organisatieBisdom Rotterdam
locatieOLV Onbevlekt Ontvangenkerk, Elandstraat 194
plaatsDen Haag (Zuid-Holland)
postcode25
bisdomRotterdam
doelgroepJeugd en Jongeren Jeugd en Jongeren
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl