Vandaag is vrijdag 19 juli  

categorie categorie Festiviteit
festiviteit
Jong Katholiek

Jong Katholiek

Website E-mail

Postbus 13049
3507 LA  Utrecht

(030) - 232 69 23

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzaterdag 18 t/m zondag 19 november 2023    Evangelie van 2023-11-18
 titelNationale jongerencollecte
beschrijving

Ieder jaar houdt de Rooms Katholieke Kerk in Nederland in het derde weekend van november de nationale jongerencollecte. In het weekend van 18 en 19 november 2023 is het weer zover. Dan wordt er in heel Nederland gecollecteerd voor landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in het eigen bisdom.

De opbrengst van de Jongerencollecte kan worden overgemaakt naar rekeningnummer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerkgenootschap’ te Utrecht
    o.v.v. ‘Jongerencollecte’

info
organisatieJong Katholiek
locatie
plaatsNederland
doelgroepJeugd en Jongeren Jeugd en Jongeren

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl