Vandaag is vrijdag 19 juli  

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
Bisdom Utrecht
(B Utrecht)

Bisdom Utrecht

Website E-mail

Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Maliebaan 38-40
3581CR  Utrecht

tel (030) 233 80 30
fax (030) 23 11 962

Diocesane Kerkelijke
Caritas Instelling (DKCI)
Kerkaan 22
3828 EB  Hoogland (Amersfoort)
tel (06) 42 95 28 62

www.yougle.nl

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzaterdag 25 november 2023    Evangelie van 2023-11-25
begintijd10:00 uur
 titelBijeenkomst PCI-en Aartsbisdom Utrecht
beschrijving

Tijdens verschillende werkbezoeken die Diocesaan Diaconaal Werker (DDW) Tom van Vilsteren de afgelopen tijd aan Parochiële Caritas Instellingen (PCI’en) bracht, passeerden vele vragen en opmerkingen de revue. Van Vilsteren: “Een veel voorkomende vraag is de wens te komen tot organisatie van een gezamenlijke bijeenkomst voor alle PCI’en van het Aartsbisdom Utrecht. Daarom zijn alle PCI-bestuursleden en leden van PCI-werkgroepen van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst op zaterdag 25 november in Deventer.”

Deze dag in het Titus Brandsma Huis (Titus Brandsmaplein 2) begint om 10.00 uur. Diaken Van Vilsteren: “De vraag voor een dergelijke bijeenkomst is met name ingegeven door de behoefte aan ontmoeting en het uitwisselen van kennis en informatie met betrekking tot de werkwijze van de verschillende PCI’en. Sprekend over de werkwijze is toeleiding (achterhalen, op het spoor komen) van zorgvragen een prominent thema. Het gaat hier om individuele zorgvragen en meer projectmatige aanvragen. Met andere woorden: hoe komen PCI-bestuurders en/of haar werkgroepen in contact met de doelgroep? PCI’en gaan hier verschillend mee om.”

Tijdens de bijeenkomst zullen het thema toeleiding, het op het spoor komen van zorgvragen en ontmoeting van collega-bestuurders en werkgroep-leden prominent deel uitmaken van het programma. Zodra het programma rond is, wordt de officiële uitnodiging verstuurd met daarbij de agenda voor de bijeenkomst en een aanmeldingsformulier. DDW Van Vilsteren: “Vriendelijk verzoek ik u datum, locatie en tijdstip alvast te noteren in uw agenda en deze te communiceren onder medebestuursleden en vrijwilligers van PCI-werkgroepen. Van harte hopen onze hulpbisschop mgr. Hoogenboom en ik u te ontmoeten op zaterdag 25 november 2023 om 10.00 uur in het Titus Brandsma Huis in Deventer.”

info

www.aartsbisdom.nl/agenda_items/bijeenkomst-voor-alle-pcien-van-het-aartsbisdom-utrecht

organisatieBisdom Utrecht
locatieTitus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2
plaatsDeventer (Overijssel)
postcode74
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl