Vandaag is dinsdag 18 juni  

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
De Tiltenberg
(Tiltenberg)

De Tiltenberg

Website E-mail

Vormingscentrum van het Bisdom van Haarlem-Amsterdam

De Tiltenberg
Zilkerduinweg 375
2114 AM  Vogelenzang

(0252) 345 345

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzaterdag 8 juni    Evangelie van 2024-06-08
(Onbevlekt Hart van Maria)
begintijd09:00 uur
eindtijd14:30 uur
 titelOpen Dag St. Bonifatius Instituut 2024
beschrijving

Op zaterdag 8 juni 2024 organiseert het Theologisch Instituut St. Bonifatius weer een Open Dag voor belangstellenden op de leslocatie De Tiltenberg in Vogelenzang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof? Maak kennis met de verschillende studie en cursus mogelijkheden. Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering; het programma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Programma
De dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering; het programma van de Open Dag begint daarna om 10.30 uur. Dan volgt een programma, waarin we uitleg geven over de opzet van de studie en mogelijkheden die de studie en andere vormen van cursussen bieden. Voor het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om diaken of catechist te worden.

Op deze dag is het mogelijk een college bij te wonen, verder zal een aantal studenten vertellen over hun motivatie voor de studie en hun ervaringen. Er is uitgebreid gelegenheid uw vragen te stellen en met elkaar en met studenten die al op het Bonifatius instituut studeren in gesprek te gaan. De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

Informatie & aanmelden
Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail of telefonisch. Bij hem kunt u zich ook aanmelden voor de Open Dag.

info

Diederik Wienen
(06)  8325 7925
dwienen@tiltenberg.org
www.bonifatiusinstituut.nl

organisatieDe Tiltenberg
locatieDe Tiltenberg, Zilkerduinweg 375
plaatsVogelenzang (Noord-Holland)
postcode21
bisdomHaarlem-Amsterdam
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl