Vandaag is dinsdag 28 mei  

categorie categorie processie
processie
wanneerzondag 14 mei 2023    Evangelie van 2023-05-14
(Moederdag / Sint Bonifatius / H. Matthias)
begintijd11:45 uur
eindtijd14:00 uur
 titelBidtocht Zoete Moeder *VERPLAATST*
beschrijving

De Bidtocht met de Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch is verplaatst van 14 mei naar 30 april 2023.

-------------------------

In het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt in mei de jaarlijkse Mariaomgang gehouden. Vanaf 2018 is dit na een aantal jaar weer op de tweede zondag van mei, meteen na de laatste viering op zondagochtend/middag van 11.45 uur. De keuze vanuit het bestuur van de kathedrale basiliek van Johannes de Evangelist en het bestuur van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw om de bidttocht enerzijds terug te brengen in het parochiële en stadsleven, midden op de tweede zondag in de meimaand, en anderzijds om zoveel mogelijk mensen na de laatste viering te betrekken bij de bidtocht is hier debet aan. De eeuwenoude bidtocht vertrekt bij goed weer om en nabij 12.45/13.00 uur vanuit de Sint Jan en zal na ongeveer een uur terugkeren. Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst ter afsluiting.

In de bidtocht wordt het beeld van de Zoete Moeder meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld wordt geflankeerd door vier flambouwen met bloemen, die gedragen worden door studenten van het Sint-Janscentrum, het seminarie van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Naast de bisschop van Den Bosch lopen tijdens de bidtocht priesters, diakens, kanunniken en acolieten mee. Het Bossche gilde De Oude Schuts en de Stadspijpers zorgen, naar oud gebruik, voor ruim baan voor de stoet. Ook broederschappen van elders, die veelal ook de Mariaverering ondersteunen in de kerken waaraan zij verbonden zijn, worden hiervoor uitgenodigd. Broederschappen uit Weert, Susteren, Maastricht, Delft, Bergen op Zoom, Mechelen te België, Antwerpen alsook de Broederschap van het Hoogheilig Sacrament van de Sint Jan worden uitgenodigd om hieraan te kunnen deelnemen.  

Parochianen, pelgrims en belangstellenden worden van te voren zoveel mogelijk attent gemaakt op de mogelijkheid om deel te nemen aan de bidtocht van de Zoete Lieve Vrouw, om ieder op zijn eigen devotionele en/of betrokken wijze hieraan deel te nemen.

info

www.zoetelievevrouw.nl

locatieSint-Janskathedraal, Torenstraat 16
plaatsDen Bosch (Noord-Brabant)
postcode52
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl