Vandaag is zaterdag 22 juni  

categorie categorie Conferentie
conferentie
Bisdom Utrecht
(B Utrecht)

Bisdom Utrecht

Website E-mail

Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Maliebaan 38-40
3581CR  Utrecht

tel (030) 233 80 30
fax (030) 23 11 962

Diocesane Kerkelijke
Caritas Instelling (DKCI)
Kerkaan 22
3828 EB  Hoogland (Amersfoort)
tel (06) 42 95 28 62

www.yougle.nl

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerdonderdag 27 oktober 2022    Evangelie van 2022-10-27
begintijd16:00 uur
eindtijd18:00 uur
 titelSymposium - Band van de liefde *GEANNULEERD*
beschrijving

Het minisymposium ‘De band van de liefde’ op donderdag 27 oktober is om kardinaal Eijk moverende redenen geannuleerd. Tijdens de bijeenkomst in het Ariënsinstituut te Utrecht zouden de Utrechtse aartsbisschop en uitgeverij KokBoekencentrum het nieuwe boek presenteren van kardinaal Eijk, getiteld ‘De band van de liefde’. Het symposium zal niet op een later moment alsnog worden gehouden.

-----------------------

In het Ariënsinstituut te Utrecht presenteren kardinaal Eijk en uitgeverij KokBoekencentrum op 27 oktober tijdens een mini-symposium het nieuwe boek van de Utrechtse aartsbisschop, getiteld ‘De band van de liefde’. Met ‘De band van de liefde’ heeft kardinaal Eijk een standaardwerk geschreven over de huwelijksmoraal en de seksuele ethiek in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij werd op dit idee gebracht door de cursus huwelijksmoraal en seksuele ethiek die hij al jaren verzorgt aan het seminarie voor late roepingen Bovendonk (bisdom Breda).

Kardinaal Eijk: “De huwelijksmoraal en de seksuele ethiek van de Rooms-Katholieke Kerk staan in de huidige samenleving, maar ook onder grote groepen katholieken onder zware kritiek en worden vaak slecht begrepen. In dit boek wil ik duidelijk maken hoe de leer van de R.-K. Kerk over de huwelijksmoraal en de seksuele ethiek verankerd is in haar Gods- en mensbeeld en de bronnen voor haar leer: de Heilige Schrift, de Traditie en de uitspraken van het kerkelijk leergezag. Het gaat hier om een systematisch-theologische (moraaltheologische), geen pastoraal-theologische benadering. Deze is vooral bedoeld voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, theologen en theologiestudenten.”

Het boek gaat in op de vaak gestelde vraag waarom de Kerk andere waarden en normen voorhoudt dan de huidige westerse cultuur. KokBoekencentrum: “Waarom houdt ze bijvoorbeeld vast aan het huwelijk tussen man en vrouw? De visie op seksualiteit wordt bepaald door de visie op de mens en God. Daaruit komt een seksuele ethiek voort die het welzijn van alle mensen op het oog heeft. Dit boek biedt een mooie inkijk in het hart van de katholieke ethiek.”

Kardinaal Eijk maakt in zijn boek “dankbaar gebruik van de theologie van het lichaam die paus Johannes Paulus II ontwikkelde.” Deze theologie is nog te weinig bestudeerd en bekend, aldus kardinaal Eijk, “maar zal naar mijn verwachting in de toekomstige decennia een grote invloed uitoefenen op het theologisch doordenken van het huwelijk.”

Programma
15.30 uur - Inloop met koffie en thee
16.00 uur - Opening
16.05 uur - Dr. Pieter Gorter: Korte reactie op het boek en overhandiging 1e exemplaar aan kardinaal Eijk
16.25 uur - Dr. L. Hendriks: De fundamentele analyse van het huwelijk op basis van de theologie van het lichaam van Johannes Paulus II
16.55 uur - Dr. Anton ten Klooster: De gendertheorie
17.25 uur - Gelegenheid tot het stellen van vragen
17.45 uur - Hapje en drankje en gelegenheid om het boek te kopen

Deelname aan het mini-symposium is gratis. Vanwege de beperkte capaciteit van de zaal is vooraf aanmelden echter verplicht.

Locatie:
Ariënsinstituut (opleidingscentrum van het Aartsbisdom Utrecht)
Keistraat 9
3512 HV Utrecht

info

www.aartsbisdom.nl/boek-en-minisymposium-de-band-van-de-liefde

organisatieBisdom Utrecht
locatieAriƫnsinstituut, Keistraat 9
plaatsUtrecht (Utrecht)
postcode35
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl