Vandaag is zaterdag 20 juli  

categorie categorie Cursus
cursus
Bisdom Roermond
(B Roermond)

Bisdom Roermond

Website E-mail

Postbus 980
6040 AZ  Roermond

Bisschopshuis
Paredisstraat 10
6041 JW Roermond

tel (0475) 386 888

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervanaf zaterdag 30 september 2023    Evangelie van 2023-09-30
(Sint Hiëronimus)
begintijd09:30 uur
eindtijd12:00 uur
 titelCantorcursus Bisdom Roermond
beschrijving

Een feest of evenement zonder zang of muziek kunnen we ons niet voorstellen. Kunnen we ons de liturgie dan voorstellen zonder samenzang? Liturgie is het feest waarbinnen mensen samen God mogen ontmoeten en ontvangen. Daarom zingen en spelen christenen er Gods lof en stichten ze elkaar met hun zang. Om deze voorzangers de kans te geven zich te verdiepen in hun dienstwerk en de nodige bagage mee te geven, biedt de SGV ook dit jaar weer een cantorcursus aan.

De cantor heeft tot taak de samenzang te stimuleren. Dat kan gaan om een goede afwisseling met het koor, om de liturgische dialogen, om de volkszang in missen waar geen koor aanwezig is, om het aanleren van nieuw repertoire en ook om het voorzingen van bepaalde passages van de liturgie, zoals de antwoordpsalm. Waar de cantor als animator van liturgische zang zijn intrede heeft gedaan, zijn de geluiden (letterlijk) zeer positief!

De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond organiseert om die reden dit najaar weer een cantorcursus van zes zaterdagochtenden. De cursus begint op zaterdag 30 september. De vervolgbijeenkomsten zijn op 14 oktober, 11 november, 25 november, 9 december & 16 december. De cursus wordt gegeven bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond, maar kan op verzoek ook op locatie worden gegeven.

Voor wie?
De cantorcursus is in eerste instantie bedoeld voor mensen die vanuit en ten bate van hun parochie(s) de cursus volgen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Van een cantor wordt verwacht dat hij of zij betrokken is bij de liturgische vieringen van kerk of parochie, een redelijk aangename stem heeft, bereid is zich liturgisch en stem-technisch nader te vormen en een liturgische spiritualiteit bezit of zich deze wil verwerven.

De zes cursusochtenden bestaan uit zangles, muzikale vorming, liturgie en spiritualiteit van de cantor, Nederlandse liturgische zang en de weerslag daarvan in de gangbare bundels, met grote aandacht voor de concrete praktijk.

Kosten
Deelname aan de cursus kost € 150,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal. De Gregoriusvereniging gaat ervan uit dat (een bijdrage in) het cursusgeld gedragen wordt door de eigen parochie, waar de cantor actief is/zal zijn. Aan de cursus is in principe geen examen verbonden, tenzij de cursist van de SGV Roermond een getuigschrift wil ontvangen als aanbeveling voor parochies. Het is ook mogelijk om als toehoorder aan de bijeenkomsten deelnemen.

De cursus wordt gecombineerd met twee andere initiatieven: drie bijeenkomsten voor amateur-organisten ‘Gregoriaans begeleiden’ en eveneens twee kennismakingsbijeenkomsten voor beginnende dirigenten of begeleiders die regelmatig gevraagd worden het koor te leiden.

info

info@sgv-roermond.nl
www.bisdom-roermond.nl/Cantorcursus-najaar-2023

organisatieBisdom Roermond
locatieBisdom Roermond, Swalmerstraat 100
plaatsRoermond (Limburg)
postcode60
bisdomRoermond
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl